BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ 2007 ( 2.DÖNEM )

BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ 2007 VİZE SORULARI

 

1-) Kaliptra nedir, Yapısını açıklayınız?

2-) Kökteki farklılaşma bölgesinin özelliklerini yazınız?

3-) Stolom ve rizom gövdeyi nasıl ayırt edilir?

4-) Gövdede primer korteks ile sekonder yapıdaki korteks sınırı ve hücreleri hakkında soru?

5-) Kök endodermasıyla ve gövde endodermasını yapı ve görev bakımından karşılaştır?

6-) Dilatasyon nedir?

7-) Gymnosperm odunundaki öz kolları ile dikotil odunundaki öz kollarının yapısı?

8-) Kserofit bitkilerin mezofil dokusu nasıldır? Neden?

9-) Heterofili nedir?

 

 

 

BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ 2007 FİNAL SORULARI

 

1-) Kökün primer anatomik yapısıyla, sekonder anatomik yapısı arasındaki yapısal farklar nelerdir?  

2-) Primer kök ve adventif kökün oluşum bakımından farkı nedir?

3-) Dikotillerde, Monokotilllerde ve Coniferlerde epidermadaki stomaların dizilişi nasıldır?

4-) Egreltilerde,Gymnosperm ve angiospermlerde sekonder kökün kökeni nedir?

5-) Gövdedeki sekonder korteks hakkında bilgi veriniz?

6-) Gövdedeki sekonder ksilemdeki doku sistemi hakkında bilgi veriniz?

7-) Gymnosperm yaprağının anlatınız?

8-) Tohum ve meyva arasındaki farklar nelerdir?

9-) Kapsül nedir, çeşitlerini kısaca acıkla?

10-) Basit, agregat, bileşik meyva nedir?

11-) Silikula, Silikuva nedir?   

 

 

 

 

 

                                                                                                                   KOLAY GELSİN.                                                                                                             

                                                                                                                   İYİ ÇALIŞMALAR

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !